Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.sermcz.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné.

Prodávajícím se rozumí firma provozovatel internetového obchodu www.sermcz.cz, kterým je firma ESCRIMO s.r.o., Nad kolonií 13, Praha 4, 140 00, IČO:034 86 761, DIČ:CZ 034 86 761, distribuje: Vladimír Moravec, Sudoměřská 2, Praha 3, 130 00.

Kupujícím se rozumí spotřebitel, firma, instituce, Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou včetně DPH, prodávající je plátcem DPH.

Údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ 

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

- telefonicky na číslech 724 114 383 a 739 206 799

- písemně e-mail: sermcz@email.cz, info@sermcz.cz

- v internetovém obchodu www.sermcz.cz, kde můžete jednoduše a pohodlně objednávat pomocí nákupního košíku. Jakákoli z těchto forem je závazná. Podmínkou pro platnost Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. K uzavření návrhu kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. 

 3) VRÁCENÍ ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy dochází bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, má kupující právo, dle občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o této skutečnosti informovat prodávajícího a nepoškozené zboží bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebování poslat v původním obalu na vlastní náklady, ve výše uvedené lhůtě, spolu s originálním daňovým dokladem / účtenkou, kompletním obalem zpět na adresu distribuce: Vladimír Moravec, Sudoměřská 2, Praha 3, 130 00. Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou přijaty. Po obdržení vráceného zboží, jeho kontrole a za splnění všech výše uvedených podmínek prodávající zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží do 30-ti dnů převodem na účet nebo poštovní poukázkou. 

4) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. Následně nás, prosím, v zájmu urychlení řešení celé situace také informujte. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

Postup při případné reklamaci:

- informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně  

- zboží zašlete jako doporučený balík nebo cenný balík (doporučujeme pojistit na cenu vraceného zboží) Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou přijaty. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. 

5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou Vaše osobní data důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel zde čestně prohlašuje, že neprodáváme, nepronajímáme a ani jinak neposkytujeme osobní data svých zákazníků žádné třetí straně. Osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Kupující využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace). 

6) DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V případě dostupnosti zboží skladem je k dispozici k vyzvednutí již v den objednávky. Zboží dovážíme a expedujeme v nejkratším možném termínu. V případě, že nebude zboží skladem, budeme Vás kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu. Běžná doba dodání, pokud zboží není skladem, je 7 pracovních dní. 

Dodací podmínky: Zboží zasíláme v rámci České republiky prostřednictvím České pošty, Zásilkovnou, GLS popř. osobně. Tím garantujeme dodání obvykle do 2 pracovních dní po expedici zásilky.

Zboží je také možné vyzvednout přímo v místě distribuce v Praze na adrese: Sudoměřská 2, Praha 3. 130 00.

Zásilky posílané do zahraničí řešíme individuálně a dle platného ceníku dopravce.

Platební podmínky:

Zboží lze zaplatit těmito způsoby:

a) hotově – tento způsob proběhne při osobním odběru zboží. V případě osobního převzetí zboží se domluví zákazník s dodavatelem na místě a čase vyzvednutí.

b) dobírkou - při předání zboží zákazník dopravci zaplatí v hotovosti. Dopravce není před zaplacením oprávněn před zákazníkem zásilku rozbalovat, případně kontrolovat obsah. 

c) převodem na bankovní účet

d) platební bránou na eshopu

AUTOMATICKÉ STORNO OBJEDNÁVKY

Platí pro objednávky, u nichž byla zvolena platba převodem na účet anebo domluveno uhrazení zálohy. Objednávky neuhrazené do čtrnácti dnů budou z účetních důvodů stornovány. Pokud budete mít i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat. 

BALNÉ

Při klasických zásilkách balné neúčtujeme.

 

V Praze dne 01.01.2021